Aktualności

Wygraliśmy przetarg dotyczący aktualizacji baz danych GESUT dla gminy Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim

Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację bazy danych GESUT dla gminy Godziesze Wielkie w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów. Powierzchnia ewidencyjna opracowania wynosi 10524 ha.

Zobacz

Po raz kolejny wygraliśmy przetarg na przeprowadzenie kontroli na miejscu metodą FOTO na terenie województwa dolnośląskiego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa usług polegających na: – przeprowadzeniu kontroli na miejscu metodą FOTO wytypowanych gospodarstw rolnych rozmieszczonych na terenie województwa dolnośląskiego – w przypadku części gospodarstw przeprowadzeniu kontroli w zakresie dywersyfikacji upraw – w przypadku części gospodarstw przeprowadzeniu kontroli w zakresie utrzymania przez rolnika elementów proekologicznych –

Zobacz

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoszowice sporządzona przez STUDIO PLAN została uchwalona

Zespół autorski STUDIO PLAN sporządził zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoszowice dla obszaru wsi Przedborowa pod lokalizację farmy wiatrowej. Zmiana Studium przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Stoszowice. Wojewoda Dolnośląski nie wniósł żadnych uwag do Uchwały.

Zobacz

Rozpoczynamy współpracę w ramach projektu “Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

STUDIO PLAN jako podwykonawca sporządzi numeryczną mapę działek ewidencyjnych, w tym w szczególności: – weryfikacja, uzupełnienie oraz korekta geometryczna wszystkich punktów granicznych działek, – zebranie i analiza materiałów geodezyjno-prawnych dla działek, na których występują kolizje konturów budynków z granicami działek odrębnych nieruchomości, – analiza spójności numerycznej mapy ewidencyjnej z bazą opisową i z mapami analogowymi

Zobacz

Rozpoczynamy kontrolę poprawności wykonania numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla obszaru w dzielnicy Targówek w ramach umowy z Biurem Geodezji i Katastru Urzędu Miasta st. Warszawy

Kontrola obejmuje obszar o powierzchni 553 ha.

Zobacz

Wygraliśmy przetarg na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej, obejmującej obszar Dzielnicy Włochy miasta st. Warszawa

Zakres prac obejmuje m.in.: – opracowanie treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie informatycznym, – opracowanie mapy w skali bazowej 1:500, w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PUWG-2000 strefa 7 oraz w układzie wysokościowym “0-Wisły” – skanowanie arkuszy sekcyjnych mapy zasadniczej, kalibrację i transformację obrazów rastrowych z układu lokalnego ‘Warszawa-25″ do układu PUWG 2000, – utworzenie

Zobacz

Rozpoczynamy kontrole powierzchniowe metodą FOTO na obszarze województwa małopolskiego

Usługa obejmuje kontrole powierzchniowe 3003 gospodarstw rolnych, znajdująych się na terenie województwa małopolskiego oraz sprządzenie dokumentacji pokontrolnej.

Zobacz

Przeprowadzadzamy kontrolę powierzchniowych gospodarstw rolnych na obszarze województwa dolnośląskiego

Usługa obejmuje kontrole powierzchniowe 2729 gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej.

Zobacz