Wygraliśmy przetarg dotyczący aktualizacji baz danych GESUT dla gminy Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim

Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację bazy danych GESUT dla gminy Godziesze Wielkie w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów.

Powierzchnia ewidencyjna opracowania wynosi 10524 ha.