Po raz kolejny wygraliśmy przetarg na przeprowadzenie kontroli na miejscu metodą FOTO na terenie województwa dolnośląskiego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa usług polegających na:

– przeprowadzeniu kontroli na miejscu metodą FOTO wytypowanych gospodarstw rolnych rozmieszczonych na terenie województwa dolnośląskiego

– w przypadku części gospodarstw przeprowadzeniu kontroli w zakresie dywersyfikacji upraw

– w przypadku części gospodarstw przeprowadzeniu kontroli w zakresie utrzymania przez rolnika elementów proekologicznych

– sporządzeniu raportów z kontroli na miejscu wraz z wymaganą dokumentacją pokontrolną dla poszczególnych gospodarstw rolnych wytypowanych do kontroli