Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoszowice sporządzona przez STUDIO PLAN została uchwalona

Zespół autorski STUDIO PLAN sporządził zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoszowice dla obszaru wsi Przedborowa pod lokalizację farmy wiatrowej.

Zmiana Studium przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Stoszowice. Wojewoda Dolnośląski nie wniósł żadnych uwag do Uchwały.