Wygraliśmy przetarg na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej, obejmującej obszar Dzielnicy Włochy miasta st. Warszawa

Zakres prac obejmuje m.in.:

– opracowanie treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie informatycznym,

– opracowanie mapy w skali bazowej 1:500, w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PUWG-2000 strefa 7 oraz w układzie wysokościowym “0-Wisły”

– skanowanie arkuszy sekcyjnych mapy zasadniczej, kalibrację i transformację obrazów rastrowych z układu lokalnego ‘Warszawa-25″ do układu PUWG 2000,

– utworzenie obiektów numerycznej mapy zasadniczej w oparciu o współrzędne geodezyjne pochodzące z pomiaru bezpośredniego, pozyskane z dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pozostałych obiektów poprzez wektoryzację ekranową obrazów rastrowych pierworysów i nakładek tematycznych.