Rozpoczynamy kontrolę poprawności wykonania numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla obszaru w dzielnicy Targówek w ramach umowy z Biurem Geodezji i Katastru Urzędu Miasta st. Warszawy

Kontrola obejmuje obszar o powierzchni 553 ha.