Przeprowadzadzamy kontrolę powierzchniowych gospodarstw rolnych na obszarze województwa dolnośląskiego

Usługa obejmuje kontrole powierzchniowe 2729 gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej.