OFERTA

Wykonujemy:

 • Opracowania z zakresu fotogrametrii lotniczej i satelitarnej
 • Wizualizacje przestrzenne 3D
 • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane metodami fotogrametrycznymi
 • Opracowania danych pochodzących z naziemnego oraz lotniczego skaningu laserowego
 • Naloty fotogrametryczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Analizy środowiskowe
 • Programy ochrony środowiska
 • Certyfikację budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, obiektów użyteczności publicznej
 • Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami
 • Kontrole FOTO gospodarstw rolnych na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Certyfikaty energetyczne