OFERTA

WYKONUJEMY:

 • Mapy zasadnicze
 • Katastralne opracowania numeryczne
 • Modernizacja ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemach informatycznych
 • Pozyskiwanie oraz aktualizację baz danych topograficznych (BDOT)
 • Opracowania map do celów projektowych
 • Opracowania ortofotomap oraz numerycznego modelu terenu
 • Mapy tematyczne na zamówienie
 • Weryfikację klasyfikacji gleboznawczej oraz użytków gruntowych

Ponadto wykonujemy:

 • Pomiary GPS działek rolniczych
 • Pomiary inwentaryzacyjne architektoniczno-budowlane
 • Skanowanie wielkoformatowe oraz reprodukcję cyfrową rastrów
 • Pomiary dalmierzem